Du är här

Ordningsregler

Ordningsregler (preliminära, uppdateringar kan komma löpande)

Lägrets tidsperiod är a.d. 600-1599. Allt som syns skall vara tidsenligt. Moderna saker ska döljas.

Tidsenligheten gäller söndag, 5 aug kl. 10,00 till söndag, 12 aug kl. 08,00 med undantag fredagen 10 aug och lördagen 11 aug kl. 10.00-13.00

Visa allmän hänsyn och respekt mot era kamrater och övriga boende i lägret.

Styringheim tar inget ansvar för eventuella medhavda vapen. Vapen får inte bäras i Visby stad. Använd sunt förnuft. Svea Rikes lag gäller!

Eldstad skall byggas upp minst 50 cm ovan mark. Grillning får ej ske direkt på marken. Lyktor och lampor skall stå under ständig uppsikt. 
Vad man får elda är beroende på vilket väder det varit innan medeltidsveckan och vilken väderleksprognos som ligger. Eldning med ved kan bli förbjuden och då är endast grillkol eller briketter får användas. Om ved får lov att eldas kommer vi försöka få till så att det går att ordna ved på plats.

För in- och ut transportering finns transportmedel att tillgå. Täck de moderna sakerna med filtar eller mantlar. Gäller även plastkassar.

Mobiler och rökning hänvisas till angiven plats. Fotografering i lägret – använd diskretion. Tänk på att alla kanske inte vill bli fotade, fråga först!

Brandgata är mellan de gula och röda flaggorna, brandgatan skall vara fri från tältlinor m.m.

Föräldrar/målsmän ansvarar för de minderåriga som de har skrivit på för

Tältlinorna skall markeras upp så de syns ordentligt.

Diskmedel, extra toapapper m.m. hämtas i trolltältet om det är slut.

Släng soporna i anvisade containers. Vänligen lägg pantflaskor i anvisad behållare.

Följs inte ovanstående regler kan man bli avvisad från lägret.