Välkommen till Styringheims tältlägers hemsida inför medeltidsveckan 2017

Välkomna till Styringheims sida för medeltidsveckans tältläger.

Nu är klockan snart slagen och det är daga att slå upp portarna till årets läger!

Hör Ye! Alla adelsmän och Gentles är välkomna att Styringheim, den mest rättvisa Barony av Nordmark på vår beutiful ö för Medeltidsveckan i augusti. Njut av vår förtrollade läger, luta sig tillbaka och njuta av det goda företaget, spel och konst och vetenskap. Var en av de beutiful damer eller någon av de Galant herrar! Välkommen till vår camp 2017 Östergravar - strax utanför stadsmuren i Visby.

Sitefee:
850 kronor för SCA medlemmar 1000 kr för icke SCA medlemmar. Nu debiteras förseningsavgift 100 kr.

Utländska gäster kan betala vid dörren,.
Varje deltagare måste registrera sig för minst ett vaktpass.
Duschar finns i en närliggande skola och toaletter finns på plats.

Lägret öppnar på fredag ​​4 augusti kl 12.00, medeltiden börjar på söndag morgon klockan 10:00 medeltiden slutar på söndag 13 augusti 12.00.

Att stanna i lägret du måste vara medlem i en medeltidsförening. Detta är en tidsenlig tältplats så moderna tält är inte tillåtna. Visa tydligt på anmälningsblanketten vilkenförening du tillhör. I vissa fall kan vi kräva att stadgarna i förväg.

Minderåriga är välkomna tillsammans med en vuxen eller med föräldrarnas samtycke.

Styringheim Camp at Medieval Week
04 - 13 August 2017
Styringheim - Sweden

Hear Ye! All nobles and gentles are welcome to Styringheim, the fairest Barony of Nordmark on our beutiful Island for Medieval Week in August. Enjoy our enchanted camp, sit back and enjoy the good company, games and Arts and Science. Be one of the beutiful ladies or one of the galant gentlemen! Welcome to our camp 2017 in Östergravar - just outside the city walls of Visby.

Sitefee:
850 SEK for SCA members 1000 SEK for non SCA members. Foreign guests can pay at the door, but others are encouraged to pay on time, or lateness fee 100 SEK will be charged.
Each participant must register for one shift of guard duty, to ensure that no unauthorized person enters.
Showers are in a nearby school and toilets are available on site.

The camp opens on Friday Aug 4 at 12.00, medieval time start at Sunday morning at 10:00 am The medieval time ends on Sunday Aug 13 12.00.

To stay in the camp you are required to be a member of an medieval association. This is a period camp event - No mundane tent allowed! Indicate clearly on the registration form what association you belong to. In some cases, we may require to statutes in advance.

Minors are welcome accompanied by an adult or by parental consent.

Autocrat:
Vicountess Mistress Unna Gunnarsson (Anna F. Hedström Cramer)
Kantzargatan 5, 62350 Hemse
+46 (0)70 - 496 03 42
mtv@styringheim.se

Marshal in charge:
Cormac Lawless O´Toole (Roger Heinanen)